PrivacyStatement

 1. 1.0 Introductie

  Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Happybase B.V. verwerkt en verzameld via www.happybase.me.

  Happybase respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze Website. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Voorwaarden Gegevenbescherming (AVG), en overige relevante regelgeving. Door middel van dit privacy statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Happybase via onze website.

 2. 1.1 Wie is verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

  Happybase B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

 3. 1.2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  Happybase verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website of wanneer u zich aanmeld voor onze nieuwsbrief. Om deze gevallen verwerkt Happybase uitsluitend de volgende gegevens:

  • Persoonlijke details (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
  • Bedrijfsgegevens (Adres, KvK-nummer, btw-nummer);
  • Gegevens over uw bestelling (prijs van uw bestelling);
  • Marketingvoorkeuren
  • Uw surfgedrag op onze website;
  • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons.
 4. 1.3 Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van onze dienstverlening;
  • Plaatsen en afhandelen van bestellingen;
  • Het versturen van onze nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor hebt ingeschreven;
  • Het opnemen van contact om vragen te beantwoorden, de gevraagde documenten beschikbaar te stellen, uw factuur te sturen, uw inschrijving te finaliseren;
  • Het nakomen van onze wettelijke verplichting.
 5. 1.4 Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?

  Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigheidsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

  • Uw toestemming
  • Een wettelijke verpliching
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Het gerechtvaardigd belang

  Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarbij kan het verwerken van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met u. 

  Wij hebben verschillende gerechtvaardigde belangen op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan onder meer uit het verzekeren van een goede administratie, een goed relatiebeheer, optimalisatie van de website, en dergelijke.

 6. 1.5 Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?

  In overeenstemming met dit privacy statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan Happybase gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. 

  De partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken zijn onder andere:

  • ICT leveranciers en -dienstverleners
  • Ons gehost e-commerce platform
  • Betaling dienstverleners
 7. 1.6 Worden mijn gegevens beveiligd?

  Happybase neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. 

 8. 1.6  Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of Europese Economische Ruimte gestuurd?

  Nee. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gestuurd.

 9. 1.7 Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

  Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt wanneer deze persoonsgegevens niet langer meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement zijn genoemd.

  Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een training worden uw gegevens bewaard zo lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw persoonsgegevens verwijderd.

  Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

  Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen zullen wij deze bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor zolang wij een dienst-relatie met u hebben.

 10. 1.11 Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die Happybase verwerkt?

  U beschikt als betrokkene over een aantal rechten: 

  • Het recht op inzage;
  • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens wanneer deze onjuist of onvolledig zijn;
  • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht op dataportabiliteit;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen profilering;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
  • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

  Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@myhappybase.nl. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen.

 11. 1.13 Kunt u een klacht indienen?

  U kunt een klacht indienen tegen Happybase met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient u klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbescherming autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.